Pozor, zákruta!: Patálie s autom kúpeným v autobazáre

Pozor, zákruta!: Patálie s autom kúpeným v autobazáre

Nekonečná motoristická patália poslucháčky Alžbety Poparovej z hlavného mesta sa začala.

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Kúpou dňa 24. mája 2008.

 

Igor DANIŠ, redaktor: O aké auto išlo?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Jedná sa o Opel Vectra a kupované bolo v Darexe.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Aký bol stav kilometrov?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Pri kúpe bol 126 tisíc.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Vek auta?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Pri kúpe mal 5 rokov.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Kto mal to auto predtým, ak viete?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Slovenská pošta.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Čiže služobné auto, auto teda zrejme veľa jazdilo, no a popri tomto, už vyrástol aj váš syn.

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Vtedy mal 11 rokov.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Dnes?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: 19 bude mať.

 

Igor DANIŠ, redaktor: A volávate si ho ako spolujazdca do auta prečo?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Kvôli tomu, aby psychicky, aby ma teda podržal, keď mi auto zostane stáť a musia ma niekde zase odtiahnuť.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Čo sa vlastne udialo s vašim autom, ktoré ste kúpili pred 7 rokmi?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Auto som kupovala 24. mája a bola to sobota. Jazdiť som na ňom začala v pondelok, keď som išla do roboty a začalo svietiť kontrolné svetlo, že mám ísť do servisu a že motor nie je v poriadku. Zavolala som Darex, dohodla som s nimi termín, oni prijali auto, že na opravu. Ja som ho chcela vrátiť, ale povedali, že to bude najprv maličkosť určite a že sa pozrú na to a potom mi povedia. Žiaľ, toto sa opakovalo trikrát. Zakaždým auto vrátili akože je v poriadku,ale po nejakých 5-10 kilometroch zase začalo svietiť kontrolné svetlo. Na štvrtýkrát som sa už nahnevala a auto som zaniesla na vlastné trovy do autorizovaného servisu Opel na Poliankach. Tam som sa dozvedela, okrem iného, že auto nemá katalyzátor. To som bola v šoku.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Ako reagovali v autobazáre Darex?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Neprijali túto alternatívu, aby som vrátila auto napriek tomu, že v zmluve je dohodnuté, že auto akonáhle by malo nejakú skrytú závadu počas toho prvého roku, tak mi vrátia peniaze a ja vrátim auto. Nepristúpili na túto alternatívu, tak som to dala prostredníctvom DAS na súd.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Áno, poisťovňa právnej ochrany, čo zistili?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Že katalyzátor nie je a že je to adekvátne tento prípad dať na súd, aby sa doriešila situácia.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Vy ste nám poslali dokumentáciu celého prípadu, príbehu, je to 50 strán. Nemáme toľko možností, aby sme to list po liste čítali, ale sú tu aj závery súdneho znalca, ktorý skonštatoval, že...

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Auto nemá katalyzátor.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Ako stále reagoval Darex?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Najprv sa vykrúcali, že oni s tým katalyzátorom nič nerobili, ale nakoniec ich zamestnanec zo servisu Darex potvrdil, že áno, vybrali katalyzátor.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Na váš pokyn?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Ani náhodou. Však ja som ani nevedela, že ho tam nemám.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Ale týmto operovali, údajne.

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Tak údajne, lenže nakoniec i tak sa mi doznali, že naozaj ten katalyzátor vybrali.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Prečo?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: To vám ja neviem povedať prečo, to ani nepovedali, len pri tých mojich návštevách servisu mi stále hovorili niečo, že tam mám landa sondou, že niečo s výfukom, že vyčistili, prečistili výfuk, potom že landu sondu tam opravili a mám o tom aj servisné záznamy, kde vôbec nie je napísané, že by vyberali katalyzátor. Tak keby som ja chcela, aby vybrali katalyzátor, tak by to muselo byť v tej servisnej správe. Ale oni to náročky zamlčali.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Koľko súdnych pojednávaní ste absolvovali? Koľko rokov?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Vyše 7 rokov. Naposledy pred mesiacom.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Auto samozrejme splácate.

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Auto som už aj splatila, ale samozrejme ročné poistné platím pravidelne.

 

Igor DANIŠ, redaktor: A môžete ho používať?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Žiaľ nie, jedine ak, tak niekde ísť na nákup do blízkeho obchodu.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Koľko ste zaň dali?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: To je hrozná suma. Auto ma vyšlo na 15.800 eur.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Vyhodené peniaze.

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Vyhodené peniaze, no dobre, teraz už sa jedná o to, aby sa to doriešilo na základe zmluvy, ktorú sme podpísali a spravodlivo.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Chodia zástupcovia,alebo právni zástupcovia Darexu na súdne pojednávania?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Právny zástupca príde, ale nepríde buď majiteľ, alebo niekto druhý z Darexu a tým pádom sa vždy oddiali zase. Súdne pojednávanie sa preloží na iný termín

 

Igor DANIŠ, redaktor: Takže po tých nekonečných štrapáciách vás čaká ďalšie sedenie, kedy?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: 23. júna.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Už vám to musí liezť na nervy, čo?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: A to poriadne. Hlavne nechápem, načo sme spisovali zmluvu, keď sa absolútne nedodržiava. Ide mi hlavne o princíp. Keď zmluvu podpíšem, tak ju mám dodržiavať.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Čiže vy žiadate čo?

 

Alžbeta POPAROVÁ, poslucháčka z Bratislavy: Vrátenie peňazí a kompenzáciu.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Nasleduje reakcia autobazáru na sťažnosť kupujúcej. Nie je spokojná s ojazdenou Vectrou, ktorú si kúpila pred 7 rokmi a dodnes sa súdi s autobazárom. Najbližšie pojednávanie ich čaká 23. júna. Z Autobazáru Darex reaguje Peter Plevač.

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: Ja by som chcel k tejto veci uviesť hlavne to, že vyjadrení poslucháčky, pani Poparovej, nepovažujeme za pravdivé pretože demontáž toho katalyzátor bola uskutočnená výslovne na žiadosť pani Poparovej. Dôvodom bolo to, že na okamžitú výmenu katalyzátora nemala finančné prostriedky a preto nás poprosila o nejaké provizórne riešenie. Demontáž katalyzátora sme uskutočnili bezplatne, v snahe pani Poparovej pomôcť, aby mohla vozidlo dočasne používať s tým, že nový katalyzátor mal byť namontovaný následne, až teda bude mať klientka peniaze na jeho výmenu.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Vymontovali ste ho na jej pokyn.

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: Áno, presne tak.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Poslucháčka sa ale sťažuje, že to auto stále nieje v takom technickom stave, aby ho mohla používať, to znamená reklamuje vozidlo a chcela by vrátiť späť peniaze, resp. odstúpiť od zmluvy.

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: No, ono to vozidlo nie je v stave schopnom riadneho používania z toho dôvodu, že výmena katalyzátor zrejme do dnešného dňa uskutočnená nebola. Ja v tom prvom rade považuje za dôležité poslucháčom objasniť, čo vlastne je katalyzátor a ako funkciu na vozidle plní. Takže katalyzátor je filter výfukových splodín, ktorého funkciu je filtrácia vzduchu, vychádzajúceho z výfukového potrubia. Každý filter, teda aj katalyzátor, ktorý správne plní svoju funkciu, sa po určitom čase upchá a táto súčiastka sa musí po určitom čase meniť na každom jednom vozidle. Nie je to teda záležitosť tohto konkrétneho vozidla, alebo nejaká vada tohto vozidla. Výmena katalyzátora patrí k bežnej údržbe vozidla, rovnako ako je tomu v prípade iných filtrov, ktoré sú na vozidle namontované, napríklad olejový filter,alebo vzduchový filter.

 

Igor DANIŠ, redaktor: No sú aj katalyzátory samočistiace, ktoré sa vypaľujú po istom intervale, ale to asi tento prípad nebol.

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: Tiež sa domnievam, že to nebol tento prípad, aspoň teda čo mám vyjadrenie od mechanikov, tak neišlo o tento samočistiaci katalyzátor. Samočistiace katalyzátory sa montujú hlavne do tých novších vozidiel. My sme si v tejto veci konkrétne vyžiadali aj priamo stanovisko autorizovaného servisu Opel, aby sme teda vedeli aký spôsobom postupovať a akým spôsobom komunikovať s poslucháčkou. To samotné stanovisko autorizovaného servisu Opel bolo také, že, a teraz citujem, "akékoľvek uplatnenie reklamácie na vadu katalyzátora po uplynutí záruky nie je relevantné. Životnosť katalyzátora závisí hlavne na stavu a prevádzkových podmienkach vozidla." Je teda logickí a tohto vyjadrenia to vyplýva, že ak nie je možné katalyzátor po uplynutí záručnej doby reklamovať ani pri novom vozidla a u autorizovaného predajcu, tým skôr to nie je možné pri ojazdenom aute v autobazáre.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Toto bude asi zbytočná otázka, ale predpokladám, že všetky autá, ktoré máte v bazáre a vykupujete, prejdú dôkladnou technickou prehliadkou?

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: Áno, samozrejme, všetky vozidlá pri výkupe kontrolujete. Kontrolujú ich naši technici, máme diagnostické prístroje, ktoré diagnostikujú vozidlá. Aj toto konkrétne vozidlo samozrejme kontrolou prešlo. Diagnostika toho vozidla neukázala žiadny problém. Svedčí o tom aj fakt, že pri predaji vozidla bolo vozidlo predávané bez toho, aby na túto závadu upozorňovala nejaká kontrolka. Pretože v prípade nefunkčného katalyzátora, alebo teda problému s výfukovým potrubím a s výfukovým systémom by sa určite na vozidle rozsvietila kontrolka, ktorá signalizuje nejaký problém s motorom, alebo teda s výfukovým systémom. Hovorí sa tomu check motora.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Videl som tu označenia ISO certifikáty kontroly kvality. Tým bol podrobený váš bazár?

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: Áno, áno. Túto certifikáciu sme získali v minulom roku. Sme vlastne prvým autobazárom na Slovensku, ktorý túto certifikáciu získal. Je to medzinárodný certifikát, ktorý udeľuje nadnárodná organizácia a certifikuje práve procesy, ktoré používame pri výkupe, predaji, financovaní vozidiel, servisov a podobne.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Poslucháčka sa ešte sťažovala na účasť zástupcov Darexu na súdnych pojednávaniach. Chodíte, nechodíte? Odďaľujú sa, neodďaľujú?

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: K tomu by som chcel povedať, že máme advokátsku kanceláriu, ktorá nás v tomto spore zastupuje. Ak by niekto z tej advokátskej kancelárie sa odmietol zúčastniť pojednávania, tak asi by sme s nim rýchlo ukončili spoluprácu, pretože je v našom záujme, aby celý tento prípad bol vyriešený čo najskôr, pokiaľ možno k spokojnosti všetkých strán. Z našej strany, pokiaľ bol predvolaný či už mechanik, vedúci predaja, alebo aj konkrétne ja, tak na prvé pojednávanie, na ktoré sme boli predvolaní, sme sa zúčastnili. Samozrejme všetky doklady o týchto veciach je možné predložiť.

 

Igor DANIŠ, redaktor: Ďalšie pojednávanie bude v júni, 23. Situácia je patová. Z vašej strany to vidíte ako? Alebo nechávate to na rozhodnutie súdu?

 

Peter PLEVAČ, Autobazár Darex: Ja si myslím že v tomto prípade asi bude najrozumnejšie počkať na rozhodnutie súdu. Samozrejme nech už bude akékoľvek, tak my ho budeme rešpektovať, ale v princípe sme sa s pani Poparovou nemohli dohodnúť potom, čo teda ona tú dohodu, ktorá medzi nami bola, porušila, alebo ju nerešpektovala. Nedomnievame sa, že katalyzátor je súčasťou vozidla, ktoré by malo spadať po nejakou nadštandardnú záruku, hlavne pokiaľ ide o 5 rokov staré vozidlo. Dokumentovali sme to práve tým vyjadrením autorizovaného servisu Opel, ktoré nám pomohlo vlastne v tejto veci sa rozhodnúť.

 

Celú reláciu si môžete vypočuť v archíve.

Aktuality

27. októbra 2022 | Prečo dávajú policajti na autá červenú nálepku, takzvanú červenú bodku? Je to začiatok vážnych problémov v zahraničí

Červená nálepka na aute? V Nemecku nejde o vtip ani spôsob označovania áut vhodných na krádež, ide o dôležitú správu od nemeckej polície. A tá hovorí jasne: žartom je koniec, teraz môžete získať až 100-tisíc eurové pokuty. viac

18. augusta 2022 | Stočené kilometre: Aké krajiny sú na tom v Európe najhoršie?

Možno ste sa už niekedy stretli pri nákupe nového ojazdeného auta s úkazom, kedy kilometre nesedeli reálnemu opotrebovaniu auta. V takom prípade ide jasne o stočené kilometre a bohužiaľ aj slovenský sekundárny trh trpí touto neplechou. viac

2. februára 2022 | Točí sa vám hlava zo stočených kilometrov? Aj nám!

Stočenie kilometrov na tachometri sa posudzuje ako trestný čin, no zdá sa, na svojom čare nestráca ani po rokoch. viac

7. septembra 2021 | Predávate auto? Poradíme vám, čo zvyšuje a čo znižuje jeho cenu

Vlastné auto je pre množstvo ľudí jednou z najhodnotnejších vecí, ktoré vôbec majú. Automobil sa však rovnako ako každý iný spotrebný tovar časom opotrebuje.  viac

29. júla 2021 | Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je v dobe pandémie ešte rizikovejšia

Po vyše ročnom trvaní pandémie koronavírusu sa situácia na trhu s ojazdenými vozidlami zhoršila, na trhu pribúdajú autá so stočenými kilometrami, z kriminálnej činnosti alebo vozidlá v zlom technickom stave, či exekúcii. viac

SOVA v Česku

SOVA v Česku