Čo SOVA robí

Cieľom SOVA je pomáhať zákazníkom, ktorí si kupujú ojazdené autá a stávajú sa obeťami trikov nepoctivých bazárov alebo individuálnych dovozcov. Chceme radiť ľuďom s konkrétnymi problémami, a to nielen v Bratislave, ale v celej Slovenskej republike. Radi by sme v tomto zmysle spolupracovali s médiami a s ich pomocou na jednotlivé prípady upozorňovali. Chceme, aby sa vo Slovenskej republike mohli predávať len kvalitné, technicky spôsobilé a preverené ojazdené vozidlá, ktorých prevádzka nebude pre vodičov znamenať zbytočný hazard, alebo riziko ich zabavenia kvôli nejasnému, či dokonca kriminálnemu pôvodu. Preto by podľa nás mali ojazdené autá dovážané do Slovenskej republiky podliehať prísnej kontrole pôvodu, teda aby k ich registrácii bolo nutné potvrdenie o tom, že nie sú kradnuté, neboli totálne havarované, neviazne na nich nesplatený leasing alebo iný záväzok zo zákona (napr. zástava) a že boli riadne odhlásené ich pôvodným majiteľom. Dúfame, že aktivity SOVA tiež pomôžu zamedziť tomu, aby stále viacej ľudí zomieralo na cestách kvôli zlému technickému stavu vrakov, ktorých sa naši európski susedia zbavujú, pretože s nimi už sami nechcú jazdiť. Auto, ktoré bolo totálne havarované, ktoré je zvarené z dvoch iných vozidiel, alebo ktoré neprejde STK, nemá na cestách čo robiť. Nákup ojazdenky sa nesmie rovnať hazardu s vlastným zdravím, či finančnými prostriedkami.

Založiť Spolok na ochranu majiteľov automobilov – SOVA sme sa rozhodli v okamihu, keď množstvo ľudí z nášho okolia získalo nepríjemné osobné skúsenosti s nákupom nekvalitných ojazdených áut, predovšetkým z dovozu. Podľa nášho názoru sú príčinou hlavne negatívne dôsledky nášho členstva v Európskej únii. Zistili sme, že v tejto situácii sme sa zďaleka neocitli iba sami a že situácia na slovenskom trhu s ojazdenými automobilmi začína byť už skutočne vážna. Pretože chceme, aby nákup ojazdeného vozidla nebol pre kupujúceho lotériou, rozhodli sme sa proti tomuto neželanému stavu niečo urobiť. Inšpiráciou nám taktiež bola úspešná činnosť rovnomenného združenia v Českej republike, ktoré nám pri založení združenia poskytlo podporu, keď nám umožnilo používať dizajn svojich webových stránok a odborné informácie, ktoré počas svojej takmer 4 ročnej činnosti nadobudlo. V budúcnosti chceme prichádzať s návrhmi, ako súčasnú neželanú situáciu zlepšiť a budeme sa s nimi obracať na kompetentných predstaviteľov štátu, či už pôjde o ministerstvá, vládu alebo poslancov.

K založeniu združenia nás ale vyprovokovalo hlavne to, že situácia v tuzemsku sa značne zhoršila po ďalšom uvoľnení dovozu áut od 1.1.2008, kedy na nátlak Európskej komisie odpadla povinnosť predkladania COC certifikátov pri registrácii. Na slovenské cesty sa tak začína dostávať množstvo starých, poruchových, či priamo život ohrozujúcich vrakov zo všetkých kútov EÚ, vrátane nových krajín ako Poľsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko. Hrozí, že sa z dôvodu oveľa menšej kontroly dovážaných ojazdených áut stane Slovensko, podobne ako Česká republika, automobilovým vrakoviskom Európy, a tomu chceme zabrániť!

Činnosti združenia SOVA vyjadrilo listom podporu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. List čítajte tu.

Dotácia na projekt od Ministerstva Hospodárstva Slovenskej republiky

Združenie SOVA získalo v roku 2017 od Ministerstva hospodárstva SR dotáciu na realizáciu projektu Zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia pri kúpe ojazdeného automobilu. Primárnym cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti a právneho povedomia občanov Slovenskej republiky pri nákupe ojazdeného automobilu, a to šírením osvety prostredníctvom aktualizácie už existujúcej príručky Združenia SOVA a jej distribúciou medzi obyvateľov. Vecné vyhodnotenie projektu nájete tu. Ministerstvu hospodárstva ďakujeme za pomoc.