AutoBild: 7 veľkých zmien zákona: Dovoz áut, STK, servisy

AutoBild: 7 veľkých zmien zákona: Dovoz áut, STK, servisy

Ministerstvo dopravy pripravilo novelu zákona o prevádzke vozidiel, ktorá prináša nejednu novinku. Niektoré môžu pomôcť, iné život motoristu skomplikujú. Prinášame prehľad najdôležitejších zmien.

Nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel platí iba rok a práve v týchto dňoch prešla medzirezortným pripomienkovým konaním jeho novela. Dalo sa to však očakávať, nakoľko pri tak rozsiahlom zákone bolo jasné, že v priebehu roka sa objavia chyby, nezrovnalosti alebo praktické problémy.

Vo väčšine prípadov ide o spresnenie doterajších formulácií, no ministerstvo dopravy prišlo aj s novinkami. A zväčša prísnejšími. Pozreli sme sa na zúbok navrhovaným zmenám a po porovnaní s platným znením ponúkame prehľad tých najdôležitejších zmien, ktoré sa priamo či nepriamo dotknú väčšiny motoristov. Zákon by mal platiť od 1. januára budúceho roka.

1. Jednotlivo dovezené vozidlo

Do kategórie zmien, ktoré asi mnohých nepotešia, spadajú zmeny pri individuálnom dovoze ojazdených vozidiel z EÚ aj tretích krajín, napríklad z USA. V prípade dovozu z krajín mimo únie musí majiteľ vzhľadom na určité konštrukčné odlišnosti na vlastné náklady zabezpečiť príslušné testy a kontroly. Po novom však schvaľovací orgán môže stanoviť aj dodatočné podmienky. Čo konkrétne si ministerstvo pod formuláciou „alternatívne technické požiadavky“ predstavuje, nevedno.

Tým sa však sprísnenie podmienok dovozu nekončí, nakoľko novinka zasiahne aj vozidlá dovezené z členskej krajiny EÚ. Doteraz zvykli slovenské úrady akceptovať doklady o technickej a emisnej kontrole, to sa však od budúceho roka zmení. Pribudne totiž ustanovenie, ktoré hovorí nasledovné: „Ak existuje podozrenie, že vozidlo predstavuje riziko ohrozenia verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví, schvaľovací orgán odmietne uznať doklady o kontrole technického stavu vozidla vydané v členskom štáte alebo zmluvnom štáte a prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej v Slovenskej republike.“

Nejde však o zlovôľu ministerstva dopravy, ale o zmenu, ktorú si vyžiadalo rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 24. januára 2019. V princípe išlo o to, že dvaja Holanďania zažalovali tamojšie riaditeľstvo dopravnej inšpekcie, ktoré odmietlo zaevidovať dve vozidlá dovezené z Británie. Svoje rozhodnutie odôvodnilo tým, že obidve vozidlá by nikdy neboli schválené do premávky ani v čase, keď získali prvé registračné osvedčenie, teda v rokoch 1950 a 1938. Naviac nemali ani jednotlivé schválenie po úprave.

Na základe rovnakého rozhodnutia nedostane dovezené auto osvedčenie ani vtedy, „ak v zahraničnom osvedčení o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla chýbajú niektoré povinné údaje alebo údaje v ňom uvedené nezodpovedajú uvedenému vozidlu a osvedčenie o evidencii jednotlivo dovezeného vozidla neumožňuje identifikáciu vozidla“. Tu prišla podľa nás logická pripomienka od verejnosti, ktorá poukazuje na to, že v niektorých zahraničných dokladoch určité údaje chýbajú, napríklad informácia o farbe v talianskom a občas aj nemeckom osvedčení.

2. Prestavba vozidla

Tento bod v podstate súvisí s tým predchádzajúcim. Hoci zákon stále zakazuje zmenu umiestnenia volantu, ministerstvo zmenou zákona umožní prestavbu britských vozidiel. V dôvodovej správe vysvetľuje, že vzhľadom na povolený dovoz vozidiel s volantom na pravej strane musí zákon umožniť jeho prestavbu na naše podmienky. Týka sa to však výlučne jednotlivo dovezených áut.

3. Certifikované servisy

Zostáva zachovaná povinnosť nechať opraviť auto v certifikovanom servise, ak kolízia ovplyvnila hlavné bezpečnostné prvky (zavesenie kolies, deformačné zóny, airbagy, riadenie alebo brzdy) a následne ho bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť technickej kontrole. Kým sa tak stane, vozidlo je v režime pozastavenej prevádzky. Po novom však ministerstvo navrhuje, aby sa táto povinnosť týkala iba vozidiel s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005. Dôvodom je fakt, že práve v roku 2005 došlo k významným konštrukčným zmenám a automobilky začali používať vysoko pevnostnú oceľ.

Toto ustanovenie napadlo ministerstvo vnútra. V prvom rade navrhuje neskorší dátum, pri ktorom bude majiteľ povinný navštíviť certifikovaný servis, napríklad 1. január 2010. Pokiaľ by zostalo pri navrhovanom termíne 1. januára 2005 rezort odporúča, aby sa auto muselo podrobiť technickej kontrole iba v prípade, že bolo opravené v necertifikovanom servise.

Ministerstvo logicky upozorňuje na obrovský rozdiel medzi hodnotou vozidla a cenou opravy, čo by aj u novších áut bolo finančne nerentabilné. S tým môžeme len súhlasiť. „V prípade odstránenia chýb vozidla v certifikovanom mieste opravy nie je dôvod ukladať prevádzkovateľovi vozidla povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole, nakoľko certifikované miesto opravy zaručuje, že práce a oprava vozidla prebehli podľa schválených technologických postupov a tým je vozidlo po oprave plne spôsobilé prevádzky v cestnej premávke.“

Cech predajcov a autoservisov SR (CPA), ktorého úlohou bude certifikovať servisy, požaduje vytvorenie databanky škodových udalostí, kam budú informácie o poškodení a oprave vozidlaposielať poisťovne a servisy. Keďže má vozidlo až do technickej kontroly po oprave pozastavenú prevádzku, nesmie jazdiť po cestách. Preto navrhuje, aby sa v zákone uviedlo, že vodič smie použiť cestu na jazdu medzi servisom a najbližšou stanicou technickej kontroly. Podľa CPA sa bude musieť pri cestnej kontroly preukázať hodnoverným dokladom, že oprava bola v daný deň dokončená a skutočne je na ceste na STK.

4. Technické a emisné kontroly, kontroly originality

V zásade sa menia a sprísňujú podmienky prevádzkovania staníc technickej a emisnej kontroly, ako aj sankcie pre technikov, ak porušia zákonom stanovené postupy. Nás však zaujali dve pripomienky Národnej asociácie STK (NA STK), ktoré by mohli motoristi oceniť.

V súčasnosti sú počas technickej alebo emisnej kontroly zakázané akékoľvek opravy. NA STK to navrhuje zmeniť tak, aby motorista mohol nechať nastaviť svetlomety, vymeniť vypálenú žiarovku alebo doplniť prevádzkové kvapaliny, „ak to technický stav a prístupnosť jednotlivých prvkov umožňuje“. Asociácia argumentuje, že tieto chyby sú pri STK hodnotené rovnakým stupňom závažnosti ako nesúmernosť bŕzd či chybné VIN číslo.

„Pri súčasnom nastavení vyhodnotenia kontrol nastáva totiž situácia, keď zákazník si za pár minút na parkovisku vymení žiarovku a technická kontrola ho musí znova evidovať na opakovanú kontrolu, brať na linku, fotiť, kontrolovať znova VIN a odometer atď. Zbytočné je aj to, že sa klientovi musí odlepiť pred chvíľou nalepená nálepka, vyhodiť pred chvíľou vypísané osvedčenie o TK a predať novú nálepku a osvedčenie. Toto je zbytočná časová aj finančná záťaž pre vodičov.“

Rovnaký princíp navrhuje NA STK aj pri emisných kontrolách s tým, že na linke by bolo možné nastaviť voľnobežné otáčky a bohatosť zmesi „vo vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom.“ Pochopiteľne za predpokladu, že by to bolo technicky a najmä časovo možné.

Druhou zbytočnou záťažou sú osvedčenia o technickej alebo emisnej kontrole a nálepky.Asociácia navrhuje oboje zrušiť, čo mimochodom navrhovala už pred dvomi rokmi. Argumentuje, že v súčasnosti sú informačné systémy natoľko pokročilé, že neustále nalepovanie a odlepovanie nálepiek je zbytočné, rovnako ako vydávanie kartičiek. S týmto návrhom môžeme len súhlasiť. V 21. storočí azda nebude veľký problém sprístupniť systém polícii, aby hliadky pri cestnej kontrole platnosť kontroly overili.

5. Daň z motorových vozidiel a poplatky za registráciu

Slovensko postupne nasadá na zelenú vlnu, ktorá v súčasnosti vládne Európe. Dôkazom sú aj návrhy na nižšie sadzby daní a registračné poplatky. V rámci novely sa navrhuje aj zmena v zákone o dani z motorových vozidiel. Ročná sadzba by sa pre vozidlá s hybridným, plynovým (CNG a LNG) a vodíkovým pohonom mala znížiť o polovicu. Registračné poplatky za rovnaké typy pohonu sa taktiež znížia o polovicu, avšak nesmú klesnúť pod 33 eur.

6. Register prevádzkových záznamov vozidiel

O Registri prevádzkových záznamov sme už písali niekoľkokrát a najmä v súvislosti s lepšou možnosťou overovania si histórie ojazdených vozidiel. Po novom sa rozšíri zoznam subjektov, ktoré budú musieť poskytovať údaj o počte najazdených kilometrov. Ide o firmy, ktoré realizujú dražby a kalibrujú a nastavujú tachografy, ako aj požičovne áut.

Doteraz do registra aj bez predchádzajúceho súhlasu musel posielať informácie o stave odometra celý rad inštitúcií a firiem, nielen stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly a kontroly originality. Do systému musia posielať údaje aj všetky servisy bez výnimky, autobazáre, poisťovne (obhliadky vozidiel po nehode) alebo leasingové spoločnosti (pri uzatvorení zmluvy).

7. Poľnohospodárske stroje

Novela zákona zavedie nové označenie ,,F“ – farmársku značku, ktorá bude určená pre podomácky vyrobené traktory a staršie traktory vyrobené do 30. júna 2009. Nová značka bude platiť 10 rokov, farmári teda nebudú musieť obnovovať platnosť každé tri roky ako doteraz. Prevažne pôjde o kolesové a pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné alebo nesené.

Zároveň sa ustanovuje, že jednotlivým vozidlom, ktorému je možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou je buď po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

Poľnohospodárska technika bude môcť po novom jazdiť aj po cestách I. a II. triedy pri presune za prácami na poli, bude však musieť spĺňať základné bezpečnostné kritériá tak, aby sa na polia mohli presúvať po cestách I. a II. triedy. Základnými technickými požiadavkami je funkčné osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla, spájacie zariadenia a zvláštne výstražné oranžové svetlo. Rovnako ako v súčasnosti farmár pri udeľovaní špeciál značky bude musieť určiť rozsah obhospodarovaného územia. Ak sa situácia zmení, bude musieť podať novú žiadosť.

Celý článok tu: https://autobild.pluska.sk/clanok/219143/7-velkych-zmien-zakona-dovoz-aut-stk-servisy/

Aktuality

7. septembra 2021 | Predávate auto? Poradíme vám, čo zvyšuje a čo znižuje jeho cenu

Vlastné auto je pre množstvo ľudí jednou z najhodnotnejších vecí, ktoré vôbec majú. Automobil sa však rovnako ako každý iný spotrebný tovar časom opotrebuje.  viac

29. júla 2021 | Kúpa vozidla cez inzerát či od malého predajcu je v dobe pandémie ešte rizikovejšia

Po vyše ročnom trvaní pandémie koronavírusu sa situácia na trhu s ojazdenými vozidlami zhoršila, na trhu pribúdajú autá so stočenými kilometrami, z kriminálnej činnosti alebo vozidlá v zlom technickom stave, či exekúcii. viac

25. februára 2020 | Rozhovor s Júliusom Petrusom, predsedom Spolku na ochranu vlastníkov automobilov.

Čo všetko si skontrolovať pri kúpe nového automobilu? To sa dozviete v rozhovore moderátorky TV JOJ s predsedom Spolku na ochranu automobilov Júliusom Petrusom.   viac

19. júna 2019 | AutoBild: 7 veľkých zmien zákona: Dovoz áut, STK, servisy

Ministerstvo dopravy pripravilo novelu zákona o prevádzke vozidiel, ktorá prináša nejednu novinku. Niektoré môžu pomôcť, iné život motoristu skomplikujú. Prinášame prehľad najdôležitejších zmien. viac

30. apríla 2019 | AUTONOVINY.SK: Za stáčanie kilometrov do basy a neustále kontroly! Nové tvrdé zákony z Poľska ovplyvnia aj Slovensko

Stáčanie kilometrov ako trestný čin, za ktorého spáchanie pôjde dotyčný do väzenia. Nové zákony v Poľsku budú tvrdé a môžeme vďaka nim pozitívne ovplyvniť aj náš trh, ale realizácia zmien narážala na tradičný problém - korupciu. viac

SOVA na Facebooku 

 

SOVA v Česku

SOVA v Česku